UPDATE 17 maart 2020 – sluiting fysieke praktijk enkel nog online aanbod

Waar het zaterdag zowel qua gezondheid en omstandigheden nog ok was om de praktijk open te houden, is de situatie ondertussen enigszins verandert.

Zelf heb ik last van zeer milde klachten, hierdoor kan ik geen garantie meer geven op een  veilig en gezond face tot face contact. Om uw en mijn gezondheid veilig te stellen, zullen vanaf nu alle trajecten online verder gezet worden via beeldbellen.

Om te voldoen aan alle richtlijnen inzake privacy, zullen deze gesprekken gebeuren via Zoom. Voor deelname aan een gesprek is het nodig dat u de gratis Zoom app installeert op uw telefoon of PC. Zorg ervoor dat dit toestel beschikt over een camera en microfoon zodat we elkaar kunnen zien en horen. Best dat u de app reeds op voorhand installeert zodat we hier geen tijd mee verliezen. U hoeft geen account aan te maken.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Via mail ontvangt u een uitnodiging voor een meeting die start op het uur van uw afspraak. Wanneer u op de link klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de app waar uw gesprek klaar staat. Uw gesprek start, zoals anders, op het tijdstip van uw afspraak. Indien u vroeger aanmeldt, zult u zien dat u even kunt wachten in een virtuele wachtkamer.

Iedereen zal een persoonlijke mail ontvangen met een uitnodiging tot deelname aan het gesprek met een aanmeldingslink en een korte uitleg.

Zorg ervoor dat u op tijd klaar zit met een goed werkend toestel. Om de rust en focus tijdens een gesprek te kunnen behouden, zit u best alleen in een kamer waar u even door niemand gestoord kunt worden.

Behoudens wijzigingen, wordt gevraagd uw betaling onmiddellijk na elk gesprek via overschrijving te voldoen. Dit kan op het rekeningnummer: BE47 0018 2156 1380 met vermelding van uw naam en datum van het gesprek. De normale tarieven blijven van toepassing.

Indien u het niet ziet zitten om uw traject via beeldbellen verder te zetten, is het altijd mogelijk om uw gesprek uit te stellen tot een later moment. Dit kan via een persoonlijk bericht of via de bevestigingsmail van uw afspraak. Het maken van afspraken via de online afsprakenkalender blijft gewoon zoals anders beschikbaar.

Indien u meer info wenst of bij vragen, neem gerust contact op.

14 maart 2020

We kunnen er niet omheen dat op dit ogenblik het corona virus ook aan een opmars bezig is in België. Momenteel is de praktijk en ikzelf nog gezond. Bijgevolg heb ik besloten afspraken gewoon te laten doorgaan mits het in acht nemen van enkele maatregelen. Ik zet ze graag even op een rijtje.

Algemene maatregelen

 • Blijf thuis indien je klachten hebt of ziek bent.
 • Vermijd wachten in de wachtruimte. Kom op tijd of wacht even in de auto tot het tijd is. Voor personen die geen geschikte alternatieve plaats hebben om te wachten, blijft de wachtruimte beschikbaar. Beperk tijdens het wachten het aantal aanrakingen van materiaal tot de tafel en stoelen. Doordat er steeds op afspraak wordt gewerkt en er geen meerdere personen tegelijk in de wachtruimte verblijven, wordt het risico op besmetting verkleind. Verder wordt na elk gebruik van de wachtruimte de tafel en gebruikte stoel(en) ontsmet met de gepaste reinigingsmiddelen.
 • Algemeen wordt de praktijk- en wachtruimte op regelmatige tijdstippen verlucht.
 • Er worden geen handen gegeven en ook ander fysiek contact wordt vermeden. Verder wordt getracht een gezonde afstand van +-1 meter te bewaren.
 • Hanteer een goede nies- en hoesthygiëne. Maak bij voorkeur gebruik van papieren zakdoekjes die je van thuis mee brengt.
 • Betalingen doe je bij voorkeur met de bancontact app (scan QR) code.
 • Uit onderzoek blijkt dat het corona virus langere tijd kan overleven op plastic voorwerpen of roestvrij staal. Van hieruit wil ik vragen om zo weinig mogelijk aan te raken in de praktijk. Ik open en sluit graag de deur voor je. Neem balpennen of ander schrijfgerei van thuis mee. Het didactisch materiaal (duplo of andere) neem ik graag in jou plaats.
 • Er wordt gevraagd, indien mogelijk, de annuleringstermijn van 24u te respecteren. Al zullen er tijdelijk geen kosten aangerekend worden indien dit onverhoopt niet lukt. Het blijft in alle gevallen fijn om te verwittigen indien u niet op een afspraak aanwezig kunt zijn. Bij ‘no show’ (niet komen opdagen) wordt er steeds een bericht gestuurd met de vraag of u de afspraak wilt verplaatsen naar een later tijdstip.
 • Indien u ziek of met duidelijke klachten op een afspraak verschijnt, of bij het niet (correct) naleven van de vooropgestelde maatregelen, zal het gesprek gestopt worden en wordt u verzocht de praktijk te verlaten. Het gesprek zal in dit geval volgens de normale tarieven aangerekend worden.

Afspraken voor, tijdens en na elk gesprek

 • Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt gevraagd voor, tijdens en na elk gesprek zoveel mogelijk aanrakingen met materiaal, deurklinken en andere te vermijden of tot een minimum te beperken. Dit om overdracht van het virus te vermijden.
 • We beginnen elk gesprek met het wassen van de handen. Dit gebeurt in de achterplaats waar zeep en papieren handdoeken voorzien worden. Wees zuinig met de beschikbare producten.
 • Tijdens een gesprek wordt een afstand van +-1m behouden en een correcte hoest- en nieshygiëne gehanteerd. Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken die je van thuis mee brengt.
 • Na elk gesprek wordt de tafel en gebruikte stoelen gereinigd met de geschikte reinigingsmiddelen.

Coaching voor kinderen of jongeren onder 16 jaar: Bijzondere maatregelen

Na lang wikken en wegen en overleg met artsen en andere coachen, therapeuten en psychologen, heb ik met pijn in het hart besloten dat trajecten met kinderen welke nog graag ontdekken, en bijgevolg veel zaken aanraken, niet kunnen doorgaan in de praktijkruimte. Het is voor mij onmogelijk alle spulletjes die aangeraakt worden voldoende te ontsmetten om zo de praktijk zo goed mogelijk virusvrij te houden. Omdat we allen een verantwoordelijkheid dragen naar elkaar toe, heb ik besloten deze trajecten niet op de gebruikelijke manier te laten doorgaan.

Wat zijn mogelijke alternatieven?

 • Bij voorkeur vraag ik in deze gevallen de afspraak te verplaatsen naar een moment na de paasvakantie.
 • Indien er grote dringendheid is in de vraag, bestaat de mogelijkheid om de gesprekken buiten te laten doorgaan in de omgeving van de Nieuwe Kaai. Hierbij vertrekken we samen te voet van de praktijk naar de Nieuwe Kaai waar we het gesprek laten plaatsvinden. Deze manier van werken is nieuw voor mij en vraagt van daaruit een aanpassing en ontdekken van mijn kant uit. Daarnaast heeft het kind buiten een grotere bewegingsruimte wat het contact/gesprek mogelijk kan bemoeilijken. Hierdoor kan het zijn dat deze gesprekken inhoudelijk en qua tempo anders verlopen dan wanneer ze op een normale manier in de praktijkruimte zouden plaatsvinden. De gesprekken buiten vinden bij voorkeur plaats bij voldoende goed weer. Indien u deze mogelijkheid verkiest, gelieve op voorhand contact op te nemen om één en ander verder af en door te spreken.

Wanneer uw kind niet meer de behoefte heeft om veel te ontdekken en op onderzoek uit te gaan, kan het gesprek volgens de hierboven beschreven maatregelen plaatsvinden. Het is mede de verantwoordelijkheid van elke ouder om een correcte inschatting te maken van zijn/haar kind en dringendheid van de hulpvraag.

Ik hoop dat deze maatregelen slechts tijdelijk van toepassing dienen te zijn en ik hiermee een kwaliteitsvolle en continue dienstverlening kan garanderen. Voorlopig blijven ze gelden tot na de paasvakantie. Sowieso worden nieuwe ontwikkelingen mee opgevolgd en maatregelen indien nodig aangepast. Wanneer er na de paasvakantie nog geen verbetering is in de situatie, zal er een online aanbod worden opgestart. Omdat er voor deze manier van werken een aantal praktische zaken op punt dienen gesteld te worden inzake GDPR, wordt deze vorm van coaching op dit ogenblik nog niet aangeboden.

Wanneer ik zelf ziek wordt, zal ik iedereen zo snel mogelijk op de hoogte stellen via mail. Later zal ik terug contact opnemen via mail, telefonisch of whatsapp met de vraag naar het inplannen van een nieuwe datum. Natuurlijk kunt u in dit geval zelf ook reeds een nieuwe afspraak plannen via de online afsprakenkalender op calendly.com/yoeka

Indien nodig of gewenst, kunt u zelf een geplande afspraak verplaatsen. Dit kan via de bevestigingsmail die u ontvangen hebt bij het plannen van een afspraak. Indien u deze mail niet meer heeft en een afspraak wenst te verplaatsen, gelieve dan bij het maken van een nieuwe afspraak duidelijk te vermelden in het vak ‘optioneel: korte samenvatting van uw vraag’ dat het om een verplaatsing van een andere afspraak gaat.

Met deze maatregelen hoop ik de overdracht van het virus tot een absoluut minimum te beperken. Ik wil ieder alvast bedanken voor het begrip en medewerking.

Verder wil ik vooral vragen om algemeen rustig te blijven in de situatie, angst of stress verzwakt immers je immuunsysteem en maakt je juist vatbaarder voor ziektes. Ook je probleemoplossend vermogen verkleind wanneer je last hebt van angstige of stressvolle gevoelens. Vanuit rust, gepaste maatregelen nemen, is dus de beste methode om gezond te blijven.

Ik hoop dat bovenstaande informatie voldoende duidelijk is. Indien u nog vragen hebt rond uw afspraak/traject of andere, neem dan gerust contact op.

Meer weten over corona?

 • Hoe raak je besmet en hoe kan je jezelf beschermen? De belangrijkste vragen over coronavirus beantwoord
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/hoe-raak-je-besmet-en-hoe-kan-je-jezelf-beschermen-de-belangrijkste-vragen-over-coronavirus-beantwoord~ab491660/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
 • Hoe praat je met kinderen over corona? Enkele nuttige linken
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/hoe-praat-je-met-kinderen-over-het-nieuwe-coronavirus/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
 • Voorleesverhaal om corona uit te leggen aan jonge kinderen
 • Een oplossingsgerichte kijk op corona: wat kunnen we doen om deze crisis efficiënt te overmeesteren (Engelstalig artikel)
https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-what-can-we-do-3-steps-master-other-crises-elfie-czerny-/?trackingId=nkSmq6vQQO6NoMx5gvbhIg%3D%3D&fbclid=IwAR2t8VbUK0gHlTbJrX9X79_OeKTTP9Erhg9gYDAjo04uHXh89GizjDvWcIw

Yoeka Coaching