jongeren en adolescenten coach Yoeka Turnhout

Je struikelt vaak over hetzelfde probleem zoals bv.

Yoeka biedt via oplossingsgerichte therapie handvatten om om te gaan met de veranderende omstandigheden waarmee jongvolwassenen geconfronteerd worden.

Jongvolwassenen worstelen vaak met existentiële levensvragen zoals wie ben ik, wat wil ik … en keuzes welke hen onzeker kunnen maken. In deze levensfase gaan ze op zoek naar een eigen identiteit en dienen ze belangrijke beslissingen te nemen aangaande studie- en beroepskeuze, sociale relaties veranderen … Daarnaast worden ze geconfronteerd met veranderende verwachtingen zoals bv meer zelfstandigheid, de leerstof op school wordt meer en moeilijker, er wordt meer flexibiliteit verwacht enz. Door het optreden van hormonale veranderingen kunnen emotionele schommelingen optreden.

Dit kan soms verwarrend of moeilijk zijn voor de jongere om hier mee om te gaan.

Deze ondersteuning wordt aangeboden voor jongvolwassenen tussen 13 en 25 jaar.

jongeren coach Cindy Willems Yoeka Turnhout

Werkwijze en tarieven

Binnen een traject starten we met kennismaken. In dit gesprek kijken we vanuit helikopterperspectief naar jou en je probleem. Om uiteindelijk te komen tot de kernvraag waarmee je tijdens een traject aan de slag wilt.

Daarna gaan we samen op zoek naar kwaliteiten, krachten en hulpbronnen die je kunt inzetten om een (kleine) volgende stap richting jouw gewenste toekomst te zetten. Tijdens gesprekken baseer ik me, naast methodieken en theorieën uit verschillende invalshoeken en zienswijzen , vooral op de visie van het oplossingsgericht werken

In een traject maak ik gebruik van interactieve vraagstelling, leer je meer over de mogelijke achtergrond van je probleem, krijg je reflectieopdrachten om thuis verder te verwerken …. Dit alles om je verder te activeren richting jouw gewenste doel. 

Gesprek

60€ / 50 min

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek bekijken we waar je nu staat en tegen aan loopt. Daarnaast formuleer je een doel waaraan je wilt werken binnen een traject.

Volgende gesprekken

Tijdens elk gesprek gaan we samen aan de slag met verschillende reflectievragen op maat volgens de visie van het oplossingsgericht werken. Om zo te komen tot inzichten en motivatie om een volgende (kleine) stap te zetten richting jouw gekozen doel. 

Bij bepaalde ziekenfondsen heb je recht op tussenkomst bij een gesprek. Meer info en voorwaarden vind je hier.

Women with stressful on the table.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Ik richt me vooral op klachten die te maken hebben met angst of stress zoals bv

 • Weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, onzekerheid
 • Spreekangst
 • Angsten: zoals angst voor de tandarts, voor de dokter, voor dieren, …
 • Moeite met het reguleren van emoties bv boosheid, sombere gevoelens, …
 • Verlegenheid
 • Piekeren
 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Klachten ten gevolge van onderprikkeling of overprikkeling (HSP)
 • Gedragsproblemen
 • Pestproblematieken

Wil je meer weten over hoe de therapie verloopt bij een welbepaald onderwerp? Klik dan op één van bovenstaande termen en je wordt omgeleid naar een pagina met meer uitleg.

(Deze pagina’s zijn nog in opbouw. Geen pagina voor de term die je zoekt? Nog even geduld , hier wordt aan gewerkt.)

Deze lijst is onvolledig en eerder een indicatie van problemen waarvoor je bij mij terecht kan. Heb je last van een ander, gelijkaardig, probleem dat niet in de lijst voorkomt? Neem gerust contact op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daar verkennen we wat de mogelijkheden zijn binnen jouw vraagstelling.

Yoeka coaching Turnhout

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op via onderstaand formulier. Of stel ze aan Charlotte de mot onze chatbot.

  wpChatIcon
  error: Content is protected !!