Nuttige links

Samen groeien in kracht

Is je kind jonger dan 7 jaar, dan kan je niet bij Yoeka terecht. Dit omdat voor het doorlopen van een coachtraject een kind over piekervaardigheden dient te beschikken en deze pas vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar tot ontwikkeling komen. Daarnaast vereist een coachtraject een basiskennis van lezen en schrijven.

Indien je toch met vragen zit betreffende de opvoeding van je peuter of kleuter, kan je onder andere terecht bij volgende organisaties.

Andere nuttige links

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Maak jij je zorgen over een mogelijk verontrustende situatie waar kinderen bij betrokken zijn? Neem dan contact op met het vertrouwenscentrum kindermishandeling via het nummer 1712 of via http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/onze-centra/turnhout.php

Yoeka Coaching