De filosofie

Yoeka is een bruisende, creatieve, dynamische onderneming gelegen nabij de Nieuwe Kaai van Turnhout. Gestart vanuit het geloof dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven. Daar wil Yoeka graag een steentje aan bijdragen.

Hiervoor zet Yoeka in op vier terreinen: coaching voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 7 jaar en loopbaanbegeleiding met loopbaancheques erkend door VDAB. Om zoveel mogelijk krachtgericht te werken, maak ik gebruik van jouw schatkist aan zelfkennis en krachten, mijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden en multifunctionele ruimtes.

Volgende waarden worden nagestreefd:

* Respect heeft betrekking op het aanvaarden van ieders eigenheid, mening en ideeën. Deze basishouding maakt het mogelijk met elkaar te delen zonder elkaar te veroordelen of over situaties te oordelen.
* Gelijkwaardigheid maakt dat jouw persoon, gedachten en standpunten even belangrijk en waardevol zijn dan de mijne. Ieder heeft recht op zijn eigen kijk en opvattingen.
* Privacy is een basisrecht van iedere persoon. Om jouw privacy te bewaren, worden je gegevens nooit vrijgegeven aan derden zonder jouw toestemming.
* Transparantie vloeit voort uit het bewaren van jouw privacy. Alles wat genoteerd wordt, is steeds zichtbaar aanwezig.
* Creativiteit stimuleert het denkproces, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en bevordert het contact tussen personen op een positieve manier. Van hieruit worden verschillende creatieve methodieken gebruikt tijdens het gesprek.
* Humor is een aspect dat een aangename sfeer en luchtigheid schept en de band tussen personen versterkt. Humor kan een hulpmiddel zijn om een gesprek uit de zwaarte te halen, zonder daarbij de kern uit het oog te verliezen en de situatie te minimaliseren.

Wie ben ik?

Mijn naam is Cindy Willems. Ik ben geboren in een warm, sociaal nest te Turnhout. Hoewel ik ondertussen het ouderlijke huis verlaten heb, ben ik in Turnhout blijven plakken. Ik vond mijn thuis vlakbij de prachtige omgeving van de Nieuwe Kaai. Reeds vanaf jonge leeftijd had ik interesse in de mens en de wereld. Toen het tijd werd een studie- en loopbaanrichting te kiezen, vond ik dit erg moeilijk. Er waren zoveel interessante mogelijkheden. Na een aantal omzwervingen, ben ik uiteindelijk in de zorgsector terechtgekomen. Als professionele bachelor in de orthopedagogie kon ik mijn wetenschappelijke interesses en creatieve ei kwijt. Na een hele tijd tewerkgesteld te zijn in een residentiële voorziening voor personen met een mentale beperking, voelde ik dat dit nog niet volledig was wat ik wou. Ik droomde van meer. Ik wou mijn kwaliteiten en talenten nog zinvoller inzetten. Ik wou me beschikbaar stellen aan een groter aantal personen welke soms moeilijkheden ervaren in hun levensloop. Ik wou mensen handvatten aanreiken zodat ze zichzelf kunnen helpen groeien in hun krachten. Zodat ze kunnen schitteren en stralen en verder op weg kunnen naar wie ze in oorsprong bedoeld zijn. Vanuit deze innerlijke drijfveren is Yoeka ontstaan. Om de praktijk nog meer draagkracht te geven, ben ik de opleiding oplossingsgerichte cognitieve systeem therapie gestart aan het Korzybski instituut. Daarnaast volg ik regelmatig bijscholingen of cursussen en lees ik allerhande relevant studiemateriaal. Ook neem ik deel aan intervisies enz. Alle kennis, ervaringen en ontmoetingen die ik ooit op mijn pad ben tegengekomen, en nog steeds tegen kom, geven me het gevoel dat ik eindelijk mezelf ontdekt heb. Het geeft me energie en motivatie om verder te gaan en mezelf steeds weer te verbeteren en te verdiepen zodat ik mijn vragen en interacties nog beter op jou kan afstemmen. Hier worden we beiden sterker van, want samen groeien in kracht, dat is waar Yoeka voor gaat!

Yoeka

Voor de naam haalde ik inspiratie bij de bijzondere kamerplant ‘Yucca’. Deze plant heeft een opgewekt karakter, is makkelijk in de omgang en heeft de gave om mensen te kalmeren. De indianen wisten dit al lang en noemden hem ‘de boom van het leven’. Naast al deze mooie eigenschappen is er in het leven van de Yuccaplant nog iets heel bijzonders. Hij leeft in een hechte en innige relatie met de Yuccamot. Deze mot brengt vrijwel haar hele leven door rond de bloemen van de plant. Overdag zit de plant dicht en slaapt de mot veilig binnenin de plant. ’s Nachts gaat de plant open en kan de mot naar buiten. Deze gaat dan niet op zoek naar voedsel, hij gaat alleen naar buiten om te paren en Yucca’s te bestuiven. Dat bestuiven gaat niet per ongeluk, zoals bij andere insecten. De Yuccamot pakt bewust het stuifmeel op, draait er een balletje van en houdt deze vast met twee speciaal hiervoor gemaakte houdertjes. Met dat stuifmeel vliegt hij naar een andere plant en slaat het balletje stuifmeel de stamper in met zijn kop. Dit is de enige manier om de Yucca te bestuiven. Zonder mot sterft de Yuccaplant uit. In ruil voor haar diensten zorgt de plant voor voedsel waarvan de larven van de mot kunnen eten en groeien. Maakt de mot echter misbruik van de geboden gastvrijheid, en zet ze teveel eieren af, raakt de plant uitgeput en zet deze niet meer voldoende voedsel af waardoor de mot zal uitsterven. Hierdoor dienen beiden hun relatie in een mooi evenwicht te houden zodat ze elkaar niet overvragen. Dit evenwicht is voor mensen eveneens belangrijk om te bewaken en bewaren in het samen leven en werken. Vanuit dit alles heeft Yoeka Charlotte de mot in het leven geroepen. Met haar diepzinnige, eigenwijze en soms ontroerende woorden brengt ze graag een streepje licht in donkere dagen.

De troeven

* Oplossingsgericht: De ganse werking vindt zijn wortels in de visie van het oplossingsgericht werken.
*Positieve, kracht- en toekomstgerichte werking: Binnen een coachtraject wordt er weinig in jouw verleden gegraven. We kijken vooral naar waar je nu tegen aanloopt en waar je naartoe wilt. Vervolgens gaan we zoeken welke krachten en hulpbronnen je kunt inzetten om een volgende kleine stap richting jouw gewenste toekomst te zetten.
* Maatwerk: Elke persoon en elke vraag is anders. Daarom tracht ik elk traject anders te benaderen, aangepast aan jouw vraag en persoon. Hiervoor integreer ik kennis en achtergronden van verschillende visies en benaderingen. Daarnaast heb je als coachee steeds de keuze om het tempo van de gespreksvoering aan te passen op jouw maat. Jij kiest zelf of en wanneer je graag een volgende gesprek laat plaatsvinden.
* Openheid: Binnen elk traject is er voldoende ruimte en openheid om ieders ideeën te delen. Ook jouw mening vind ik belangrijk. Daarom vind ik het fijn dat jij aangeeft wat voor jou goed werkt en wat minder goed werkt. Dit kan steeds op een respectvolle manier gedeeld worden tijdens een gesprek of aangegeven tijdens een feedbackmoment.
* Ik als coach: Mijn persoonlijkheid speelt, naast die van jou, eveneens een grote rol binnen het coachproces. Om zo veel mogelijk te groeien, volg ik regelmatig bijscholingen en opleiding. Ook tracht ik via het feedbackmechanisme de trajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw noden. Belangrijk binnen elk hulpverleningsproces is dat jij je als coachee veilig en goed dient te voelen bij een coach. Indien jij je minder goed voelt bij mijn werking of persoonlijkheid, vind ik het belangrijk dat je voor jezelf de stap durft zetten naar een andere hulpverlener.
* In verbinding: Als coach heb ik regelmatig contact met andere coaches, therapeuten, psychologen, artsen en psychiaters in het kader van intervisie. Binnen deze contacten is er ruimte tot het bespreken van zaken waar ik tegen aan loop. Hier krijg ik advies en hulp om vraagstellingen vanuit een andere hoek te bekijken. En andersom: ik help hier ook anderen om verder te groeien en te kijken. Zo ontstaat een soort van coaching voor de coach.
* Als laatste, en zeker ook belangrijk punt: bij elk gesprek worden er lekkere koekjes en/of een stukje fruit en een drankje voorzien.

SFEERBEELDEN

 

 • creatieve therapie
 • Yoeka -coaching-16
 • Yoeka -coaching-99
 • Yoeka-25
 • Yoeka -coaching-39
 • Yoeka -coaching-34
 • Yoeka -coaching-97
 • Yoeka-5

PUBLICATIES

 • goed gevoel juli 2019
 • artikel Goed gevoel juli 2019
 • goed gevoel augustus 2019
 • artikel goed gevoel augustus 2019
 • artikel Goed gevoel maart 2020
 • Goed gevoel maart 2020

LIDMAATSCHAP

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.

VVDO

CERTIFICERING

Als kindercoach ben ik officieel gecertificeerd door het Helsinki Brief Therapy Institute.

kids-skills-ambassador-coach-certificaat-211x300

GEVOLGDE OPLEIDINGEN, VORMINGEN, TRAININGEN EN WORKSHOPS

 

 • Oplossingsgericht cognitief systemisch psychotherapeut (i.o.) (Korzybski instituut)
 • Oplossingsgerichte psychotraumatologie (Nadine Lyamouri-Bajja en Hélène Delucci)
 • Ericksoniaanse hypnose (Nicole Ruysschaert, VHYP)
 • IEMT – integral eye movement therapy (Hypnose school België)
 • Advanced Solution Focused Practitioner – oplossingsgericht counselor (Korzybski instituut)
 • Practitioner in de oplossingsgerichte begeleiding en opvoedkunde (Korzybski instituut)
 • Deskundige in de oplossingsgerichte cognitieve en systeemtherapie bij het autisme spectrum (Korzybski instituut)
 • Kids Skills ambassador (Ben Furman – Helsinki Brief Therapy Institute)
 • Creatieve therapie (CIVAS)
 • Professionele bachelor in de orthopedagogie (HO Gent)
 • Creatief contextueel werken
 • Assertiviteit in de werksituatie
 • Feedback geven en krijgen
 • Verslaving en keuzevrijheid
 • Toolkit voor leidinggevenden

vragen?

 

Stel ze gerust via onderstaand contactformulier.
in verbinding met

VVDO
EAP Pulso
Aures loopbaancoaching Vlaanderen
Loopbaancheque_label_optimized
Artsenpraktijk de Vaart
goed gevoel