Je kind struikelt vaak over hetzelfde probleem zoals bvb

 • Onzeker kind
 • Kind met faalangst
 • Kind met nachtmerries
 • Kinderen die piekeren
 • Weinig zelfvertrouwen bij kinderen
 • Perfectionistisch kind
 • emotieregulatie kind

Kinderen zijn de schatkisten van onze toekomst. Net daarom is het belangrijk dat kinderen een gezond welbevinden ervaren. Door verschillende omstandigheden kan een kind soms moeilijkheden ondervinden om zichzelf positief te ontplooien.

Dit kan resulteren in:

 • Perfectionisme
 • Een laag zelfbeeld
 • Gevoelens van angst of stress
 • Piekeren
 • Onzekerheid
 • Faalangst

Wanneer deze zaken zich een keer voordoen, is dit volkomen normaal. Blijven deze gevoelens terug keren en staan ze de normale ontwikkeling van het kind in de weg, kan het zinvol zijn samen aan de slag te gaan om het kind te leren anders met de zaken waar het tegenaan loopt om te gaan.

de praktijk van de kindercoach

Binnen kindercoaching wordt een probleem op een speelse manier benadert. Kinderen en ouders worden uitgedaagd op een positieve manier met hun vraag aan de slag te gaan. Tijdens een traject wordt veel aandacht besteed aan motivatie van het kind om met zijn struikelblokken om te gaan. Gedrag wordt niet als lastig of probleem aanzien, wel als iets waarin men nog moet groeien of bijleren. Hoewel de insteek van een coachtraject eerder speels en positief is, worden ook moeilijke thema’s niet uit de weg gegaan. 

Is je kind tussen 7 en 12 jaar oud? Hebben jullie zin om samen aan de slag te gaan met het leren van extra vaardigheden? Dan is kindercoaching vast iets voor jullie!

WERKWIJZE EN TARIEVEN

Binnen kindercoaching gaan we op zoek naar welke vaardigheid jouw kind nog moet leren om met een bepaald probleem om te gaan. Vervolgens zetten we stappen om deze vaardigheid te onderzoeken, te oefenen en te implementeren naar de verdere toekomst. Het leren van nieuwe dingen gaat nooit in één keer. Daarom werken we in kindercoaching steeds in kleine stapjes naar ons doel. Voorwaarde om met kindercoaching te starten, is dat het kind zelf zin heeft om een traject aan te gaan. 

Bij het totale proces werk ik met interactieve vraagstelling en verschillende creatieve werkvormen. Deze werk- en zienswijze versterkt het engagement en motivatie van jouw kind en vergroot, door zijn sneeuwbaleffect, de psychologische weerbaarheid en veerkracht. De eerste gesprekken vinden plaats met zowel het kind als de ouder(s). Dit om samen te bespreken waaraan we gaan werken binnen het traject en om het kind te laten wennen aan de omgeving en mijn persoon. Daarna ga ik, afhankelijk van de vraag en noden, alleen met het kind aan de slag om via gesprek en creatieve werkvormen te werken aan zijn struikelblokken. Op het einde van elk gesprek wordt een kort feedbackmoment voorzien voor de ouders. Dit steeds in aanwezigheid van het kind. Regelmatig worden er ook reflectieopdrachten meegegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. 

De kindercoaching gaat door in ‘Wonderland’. Een ruimte vol magie, sprankels, vreemde en niet zo vreemde wezens, kracht en moed.

Kennismaking

25€/50 minuten

Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar. Ik luister naar wie jullie zijn, wat je kind allemaal al goed kan, en wat soms moeilijker gaat. Vervolgens gaan we op zoek naar wat je kind wilt leren binnen zijn coachtraject.

Coaching

40€/50 minuten

Nadat we, tijdens het kennismakingsgesprek, een duidelijk doel hebben afgesproken, gaan we aan het werk om dit verder te verkennen en op zoek naar handvatten om tot dit gewenste doel te komen. Daarnaast kunnen jullie, via opdrachten, thuis verder aan de slag om de nieuwe vaardigheid te oefenen en eigen te maken.

AFSPRAAK PLANNEN

WAARVOOR KUNT U BIJ MIJ TERECHT?

Ik richt me vooral op klachten die te maken hebben met angst of stress zoals bv

Wil je meer weten over hoe coaching verloopt bij een welbepaald onderwerp? Klik dan op één van bovenstaande termen en je wordt omgeleid naar een pagina met meer uitleg.

(Deze pagina’s zijn nog in opbouw. Geen pagina voor de term die je zoekt? Nog even geduld , hier wordt aan gewerkt.)

Deze lijst is onvolledig en eerder een indicatie van problemen waarvoor je bij mij terecht kan. Heeft je kind last van een ander, gelijkaardig, probleem dat niet in de lijst voorkomt? Neem gerust contact op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daar verkennen we wat de mogelijkheden zijn binnen jouw vraagstelling.

VRAGEN?

Stel ze gerust via onderstaand contactformulier.
IN VERBINDING MET

VVDO
EAP Pulso
Aures loopbaancoaching Vlaanderen
Loopbaancheques VDAB
Artsenpraktijk de Vaart
goed gevoel