Je struikelt vaak over hetzelfde probleem zoals bv.

 • probleemstelling piekeren - kopie
 • probleemstelling wat wil ik wel - kopie
 • probleemstelling stress - kopie
 • probleemstelling onzeker - kopie
 • probleemstelling niet weten wat ik wl - kopie
 • probleemstelling faalangst$ - kopie
 • probleemstelling examenstress - kopie
 • probleemstelling paniekaanval

Yoeka biedt via jongeren en adolescenten coaching handvatten om om te gaan met de veranderende omstandigheden waarmee jongvolwassenen geconfronteerd worden.

Jongvolwassenen worstelen vaak met existentiële levensvragen zoals wie ben ik, wat wil ik … en keuzes welke hen onzeker kunnen maken. In deze levensfase gaan ze op zoek naar een eigen identiteit en dienen ze belangrijke beslissingen te nemen aangaande studie- en beroepskeuze, sociale relaties veranderen … Daarnaast worden ze geconfronteerd met veranderende verwachtingen zoals bv meer zelfstandigheid, de leerstof op school wordt meer en moeilijker, er wordt meer flexibiliteit verwacht enz. Door het optreden van hormonale veranderingen kunnen emotionele schommelingen optreden.

Dit kan soms verwarrend of moeilijk zijn voor de jongere om hier mee om te gaan.

Jongerencoaching is er voor jongvolwassenen tussen 13 en 25 jaar.

WERKWIJZE EN TARIEVEN

Bij een coachtraject starten we met kennismaken. In dit gesprek kijken we vanuit helikopterperspectief naar jou en je probleem. Om uiteindelijk te komen tot de kernvraag waarmee je tijdens een traject aan de slag wilt.

Daarna gaan we samen op zoek naar kwaliteiten, krachten en hulpbronnen die je kunt inzetten om een (kleine) volgende stap richting jouw gewenste toekomst te zetten. Tijdens het coachen baseer ik me, naast methodieken en theorieën uit verschillende invalshoeken en zienswijzen , vooral op de visie van het oplossingsgericht werken. In een coachtraject maak ik gebruik van interactieve vraagstelling, leer je meer over de mogelijke achtergrond van je probleem, krijg je reflectieopdrachten om thuis verder te verwerken …. Dit alles om je verder te activeren richting jouw gewenste doel. 

Kennismaking

25€/50 minuten

 

 

In dit gesprek bekijken we waar je nu staat en tegen aan loopt. Daarnaast formuleer je een doel waaraan je wilt werken binnen een coachtraject.

Coaching

40€/50 minuten

 

 

Tijdens elk gesprek gaan we samen aan de slag met verschillende reflectievragen op maat volgens de visie van het oplossingsgericht werken. Om zo te komen tot inzichten en motivatie om een volgende (kleine) stap te zetten richting jouw gekozen doel. 

AFSPRAAK PLANNEN

WAARVOOR KUNT U BIJ MIJ TERECHT?

 • Weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, onzekerheid
 • Spreekangst
 • Angsten zoals angst voor de tandarts, voor de dokter, voor dieren, …
 • Moeite met het reguleren van emoties bv boosheid, sombere gevoelens, …
 • Verlegenheid
 • Piekeren
 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Klachten ten gevolge van onderprikkeling of overprikkeling (HSP)
 • Gedragsproblemen
 • Pestproblematieken

Wil je meer weten over hoe coaching verloopt bij een welbepaald onderwerp? Klik dan op één van bovenstaande termen en je wordt omgeleid naar een pagina met meer uitleg.

(Deze pagina’s zijn nog in opbouw. Geen pagina voor de term die je zoekt? Nog even geduld , hier wordt aan gewerkt.)

Deze lijst is onvolledig en eerder een indicatie van problemen waarvoor je bij mij terecht kan. Heb je last van een ander, gelijkaardig, probleem dat niet in de lijst voorkomt? Neem gerust contact op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daar verkennen we wat de mogelijkheden zijn binnen jouw vraagstelling.

VRAGEN?

Stel ze gerust via onderstaand contactformulier.
IN VERBINDING MET

VVDO
EAP Pulso
Aures loopbaancoaching Vlaanderen
Loopbaancheques VDAB
Artsenpraktijk de Vaart
goed gevoel