Coaching bij piekeren

Hoe verloopt coaching bij piekeren?

Doordat er twee verschillende vormen zijn van piekeren, vragen ze beiden een andere benaderingswijze.

Wanneer je piekert over een probleem waar je niet meteen een oplossing voor vindt en waar je vaak je hoofd over breekt, gaan we binnen een coachtraject het probleem verder verkennen. Vooreerst gaan we aan de slag om de vicieuze piekercirkel te doorbreken. Daarna kijken we waar de struikelblokken zitten en onderzoeken we welke mogelijkheden je hebt om er mee om te gaan. Coaching is hierbij zinvol omdat je leert je probleem vanop afstand en een andere invalshoek te bekijken. Zelf geraak je vaak niet verder omdat je bepaalde mogelijkheden niet meer ziet. Daarnaast kan coaching helpend zijn bij het zelfverzekerd nemen van een besluit en een volgende kleine stap richting deze keuze. 

Het kan ook voorkomen dat je last hebt van repeterende gedachten die je niet verder wilt verkennen, hiermee bedoel ik negatieve gedachten die de ganse tijd door je hoofd flitsen zoals bv. ik ben dik, ik ben niets waard, ik kan niets … Gedachten die je met andere woorden naar beneden halen, waar je niets aan hebt en waar je geen oplossing voor dient te zoeken. Bij deze vorm van piekeren gaan we met oefeningen aan de slag om de malende gedachtestroom te stoppen. Daarnaast gaan we via zelfonderzoek werken naar meer zelfvertrouwen en zelfinzicht. 

Via de knop ‘lees verder’ kom je meer te weten over:

  • Wat piekeren is
  • Wat het verschil is tussen gezond en ongezond of negatief piekeren
  • Wat de gevolgen zijn van piekeren
  • Hoe het komt dat je piekergedachten soms moeilijk onder controle kunt krijgen
Yoeka Coaching