Emotieregulatie bij kinderen

Emoties bij kinderen

Net als volwassenen ervaren kinderen ook verschillende emoties. In totaal onderscheiden we 8 basisemoties, zijnde: verdriet, angst, woede, vreugde, schaamte, liefde, walging en verbazing. 

Gedurende de dag wisselen deze gevoelens zich steeds af. Dat is heel normaal en eigen aan de mens. 

Voor kinderen is het soms nog moeilijk hun emoties goed onder controle te houden. Dit komt omdat de hersenen pas op 25 jarige leeftijd ‘rijp’ zijn. We kunnen ons denken en voelen gemakkelijker onder controle houden als onze hersenen helemaal volgroeid zijn.

Natuurlijk is het goed tijdig te beginnen oefenen met het op een prettige manier uiten van je emoties. Hoe meer je iets oefent, hoe beter je hier in wordt en hoe gemakkelijker het voor je kind op latere leeftijd zal zijn om zijn emoties op een fijne manier te uiten. 

Soms kan het gebeuren dat kinderen hun emoties nog op een eerder onhandige manier uiten. Zo gaan ze bv slaan en schoppen als ze boos zijn, zich terugtrekken wanneer ze zich verdrietig voelen enz.

Binnen kindercoaching gaan we op zoek naar handvatten om kinderen te leren hun emoties op een andere manier te uiten. We gaan eerst op zoek naar het eigenlijke probleem. Bv boosheid kan veel onderliggende redenen hebben zoals angst, verdriet, honger …. Wanneer we zicht hebben op de onderliggende oorzaak, gaan we samen zoeken naar nieuwe oplossingen om met die gevoelens of dat probleem om te gaan. 

Yoeka Coaching