Charlotte de mot

Charlotte de mot

grenzen kennen

 

Over je grenzen gaan. Het is jou vast en zeker ook al wel eens overkomen. Soms zit je erover en besef je pas nadien dat je te veel hebt gedaan of net te vaak in je paniekzone zit te werken. Dit gedrag ontstaat meestal vanuit gewoonte of angst om voor jezelf op te komen. Daarnaast kan het ook zijn dat jij je niet helemaal bewust bent van je eigen grenzen. Wanneer is het erover en wat is nog net leuk zodat je er van kunt leren en groeien? Grenzen afbakenen en verkennen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Want door je strikte grens te kennen, kan je telkens een klein stapje verder zetten in je groeiproces zodat dit groeien prima comfortabel blijft. Daarnaast helpt het kennen van je grenzen sociale contacten af te bakenen. Het leert je ontdekken wat en wie jij leuk vindt en wat en wie niet. 🌷

Charlotte de mot

gelukkig of tevreden

 

Streven naar het grote geluk. Het is iets wat velen van ons voor ogen hebben en willen. Vaak hebben we door dit streven het gevoel dingen te missen, niet echt gelukkig te zijn. En hierdoor verliezen we kleine dingen, waar we best wel tevreden over zijn, uit het oog. Om ons beter te voelen is het fijn meer oog te hebben voor deze kleine tevreden momentjes en te beseffen dat zij allen samen juist datgene vormen wat ons grote geluk is. 🤩🥰

Charlotte de mot

herinneren versus vergeten

Herinneringen zijn rare dingen. Ze worden gevormd uit flarden beeld, geur, geluid, dingen die je gevoeld hebt…. Deze stukjes worden opgeslagen in het geheugen en omgevormd tot één beeld. Veel van wat we doen, proeven, voelen, horen of ruiken zijn we snel weer vergeten. Zaken die een speciaal, sterk, gevoel bij ons opwekken, positief of negatief, worden weggeschreven in onze hersenen als herinnering. Aangezien ieder dingen op een andere manier ervaart, herinneren we ons een eenzelfde moment op een verschillende manier. Ook kan het gebeuren dat iemand iets vergeten is en de ander het nog heel goed weet, of denkt te weten, hoe de vork toen aan de steel zat. Van daaruit zijn herinneringen sterk subjectief en kunnen we de juistheid ervan in twijfel trekken. Aangezien herinneringen sterk worden gekleurd door onze emoties, zijn ze niet juist of fout. Eerder een interpretatie van een gebeurtenis. Wat opvalt is dat mensen die vooral via een positieve focus naar het leven kijken, meer positieve herinneringen hebben dan mensen die eerder vanuit een negatieve focus kijken. Logisch misschien en fijn om nog even aan herinnert te worden. 🤔

Charlotte de mot

over mezelf denken

Vaak maken we ons zorgen over hoe andere mensen over ons denken, hoe we over komen bij anderen. Dit houdt onze gedachten soms lange tijd bezig. Om jezelf graag te zien, is het onbelangrijk hoe anderen over jou denken. Daarnaast zeggen deze zorgen vaak meer over hoe we over onszelf denken. Een ander feit is dat mensen meestal minder over ons denken dan dat wij denken. En vanuit voorgaande kunnen we ook besluiten dat als mensen toch iets over je denken, ze meestal over zichzelf aan het denken zijn via jou. Tracht daarom zo veel mogelijk vanuit liefde en positiviteit over anderen te denken daar help je ook jezelf veel mee vooruit. 🙈🧠😳🤯🤔🤨☺️🥰

Charlotte de mot

kerstcadeau

Langzaam komen de laatste dagen van 2019 dichterbij. Tijd om te vieren wat komt en stil te staan bij wat geweest is. Vieren doen we vaak met het geven van cadeautjes aan elkaar. Vaak denken we hierbij vooral aan anderen. Tezelfdertijd is het ook belangrijk om jezelf een keer in de watten te leggen. Stel nu even dat een probleem, struikelblok waar je momenteel tegenaan loopt een persoon zou zijn. Je moet dit jaar voor deze persoon een cadeau kopen. Wat zou dat dan zijn? 🤔🎁🥰☺️

Charlotte de mot

Yoeka oplossingsgericht coach bij angst en stressklachten

Zonder duisternis kunnen we geen licht zien. De kleur in ons leven wordt bepaald door een samenspel van beide elementen. Dus ook onze gevoelswereld zal steeds bestaan uit een afwisseling van dan eens donkere momenten en dan weer lichtere tijden. In de natuur beginnen de dagen vanaf nu langzaamaan lichter en langer te worden. Deze periode van toenemend licht en ontwaken wordt ingeluid door de komst van de driekoningen op 6 januari. Deze koningen worden ook wel eens gezien als lichtdragers. Ze volgden een ster en kwamen aan bij het nieuwe licht.

Vanuit dit alles wordt de mens misschien wel geroepen om ook zijn innerlijk licht op dit ogenblik de wereld in te dragen. Waar met Kerst het licht van brandende kaarsen overal om ons heen gloeiden. Nemen we nu het licht mee naar binnen als doel voor het komende jaar. Daarnaast hadden de Driekoningen ook geschenken bij zich. Waardevolle geschenken die ze weg gaven uit dankbaarheid en om het nieuwe licht te vieren. Delen en dankbaar zijn, het klinkt misschien cliché. Toch zijn het, ondertussen wetenschappelijk bewezen, factoren die bijdragen aan je persoonlijk geluk.

Charlotte de mot

in staat tot

We zijn vaak tot meer in staat dan we zelf weten of beseffen. Soms zien we onze kwaliteiten of talenten niet en vinden het maar normaal dat we bepaalde zaken kennen of kunnen. Toch is het bijzonder wat jij allemaal kent en kunt. Daarnaast saboteren we onszelf vaak om verder te groeien. Deze zelf sabotage ontstaat vanuit angst. Angst voor wat mogelijk is, angst door bepaalde ingesleten patronen… Indien je langzaam los kan komen van deze angst, zal je zien dat je tot meer in staat bent dan je zelf ooit voor mogelijk achtte. 😱🤯😒😏👣👣👣😊🤩

Charlotte de mot

probleem oplossen

Problemen … we krijgen vroeg of laat allemaal wel eens te maken met struikelblokken op onze weg. Meestal vinden we wel een oplossing. Soms lopen we er echter in vast en hebben we het gevoel dat we in cirkeltjes blijven draaien. Zoals Einstein stelt, is het dan weinig zinvol om dezelfde denkpatronen en handelingswijzen te blijven verder zetten. Probeer, om er uit te raken, eens een keer iets nieuw, iets helemaal anders. Ga op zoek naar wat wél werkt (al is het maar een klein beetje) om je weer beter te voelen en een oplossing te bieden voor waar je momenteel tegen aan loopt. 😕🧐💪👊😀